You are currently viewing การที่คุณบริจาคเลือดมันได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดไว้

การที่คุณบริจาคเลือดมันได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดไว้

  • Post author:
  • Post category:Blog

ต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่ควรจะมีในการบริจาคเลือดก็คือความกล้า มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบางคนก็แพ้เข็มเห็นไม่ได้เลยขาอ่อน ซึ่งนั้นก็ต้องยอมจริงๆเพราะว่าก็มีบางคนที่เขากลัวเข็ม ดังนั้นเราก็ไม่บังคับกันสำหรับคนที่มาบริจาคเลือดนั้น ก็เป็นเหมือนกับการทำบุญเป็นเหมือนกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกทางหนึ่งเลยก็ว่าได้ และมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันสามารถนำไปใช้กับคนอื่นได้ ถ้าทุกคนช่วยกันมันจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้หลายชีวิตเลย

ได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรี

การบริจาคเลือดนอกจากมันแปลเป็นตัวช่วยที่ทำให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ก็ยังเป็นการช่วยเหลือตัวเองด้วยก็ว่าได้มันเป็นเหมือนข้อดี สำหรับการบริจาคเลือดตั้งแต่ 24 ครั้งขึ้นไปคุณจะได้รับยกเว้นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นข้อดีของการบริจาคเลือดเลย และต้องรู้ก่อนว่ามันไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆเอาง่ายๆว่า สิทธิ์ในการรักษาฟรีแต่ถ้าอยู่ห้องพิเศษก็อาจจะมีการเสียค่าใช้จ่าย 50% ถ้ามีการใช้อุปกรณ์พิเศษ

เงื่อนไข

การให้คนได้รับเงื่อนไขในการรักษาฟรีก็ตามควรที่จะรู้เงื่อนไขของมันด้วย ว่ามันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวผู้บริจาคเท่านั้นไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้เอาง่ายๆว่า คุณป่วยคุณถึงมารักษาและใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของคุณซึ่งเอาง่ายๆว่า คุณจะโยนสิทธิ์ไปให้ใครไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณนั่นเอง แล้วก็ยังมีการลดหย่อนการรักษาพยาบาลด้วยสำหรับการบริจาคเลือดบ่อยครั้ง เพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เหมือนเป็นผลพลอยได้ที่เป็นการช่วยเหลือตัวเองไปด้วย 

ข้อดี

ต้องบอกเลยว่าข้อดีของการบริจาคเลือดมันก็มี เพราะว่าการบริจาคเลือดนั้นมันไม่ได้ เพียงแต่เอาเลือดเราออกไปเท่านั้นแต่มันยังเป็นตัวช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมากขึ้น เพราะว่าการบริจาคเลือดมันจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดของเรานั้นดีขึ้น และก็มีผิวพรรณที่ดีมากกว่าเดิมซึ่งเอาง่ายๆว่าก่อนที่คุณจะมาบริจาคเลือดนั้น คุณก็ต้องทำตามกฎด้วยอย่างเช่นการนอนหลับให้เพียงพอ คุณต้องไม่เป็นโรคไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะมาให้การบริจาค

สนับสนุนโดย alpha88.best