You are currently viewing การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

  • Post author:
  • Post category:Blog

ก็บอกแล้วว่าการที่เรา บริจาคโลหิต นั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก และยังได้บุญกุศลอีกด้วย การที่เราบริจาคเลือดนั้นจะทำให้เลือดของเรานั้นไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือประสบอุบัติเหตุ หรืออาจจะใช้ได้หลายรูปแบบแล้วแต่เขานำไปใช้เพื่อนำไปรักษา แล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีคนเข้ามาบริจาคเลือดจำนวนมากถือว่าเป็นน่ายินดีอย่างมาก บทความนี้จะบอกเราต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมตัวยังไง

คุณสมบัติ บริจาคโลหิต

การที่เราจะบริจาคเลือดนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัว อายุที่แนะนำเลยที่ควรบริจาคอยู่ที่ประมาณ18 ปีถึง 60 ปีน้ำหนักในร่างกายนั้นอยู่ที่ประมาณ 45 กิโลกรัมขึ้นไป ตัวที่ไม่อยู่ไหนการรับประทานยาตัวอย่างเช่นยาป้องกันเลือดตัวแข็ง และยังไม่พบประวัติในการเป็นโรคมาลาเรียในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ภายใน 72 ชั่วโมงนั้นจะต้องไม่มีการถอนฟันหรือขูดหินปูนมาก่อน เพราะว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อได้ง่ายๆตามร่างกาย 

การเตรียมตัว

การที่เราจะไปบริจาคเลือดนั้นเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก่อนบริจาคเลือดนั้นระยะเวลา 1-2 วันเราควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้ร่างกายนั้นมีความสดชื่นเส้นเลือดไหลเวียนดี งดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และไม่ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ควรรับประทานอาหารก่อนบริจาคเลือดประมาณ 5 ชั่วโมง

หลังบริจาค

เราควรนั่งพักหลังบริจาคเลือดสัก 20 นาทีการที่เราบริจาคเลือดนั้นเขาจะมีอาหารหรือขนมให้ทานระหว่างนั่งรอ ควรดื่มน้ำมากๆ หลังจากเรากลับบ้านแล้วเราไม่ควรงดอาหารเราควรรับประทานอาหารอย่างปกติ หรือจะเน้นอาหารที่มี ไข่ ตับ เลือดหมู เลือดไก่ ผักต่างๆ และงดสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์สัก 1 ชั่วโมง